Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de onlineshop – Esthé Il Divino en dienen zorgvuldig gelezen te worden door elke klant die online een bestelling plaatst.

1. Algemeen.

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en onlineshop – Esthé Il Divino. Door een bestelling te plaatsen verklaard de klant zich dan ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

b. De klant: iedereen die een online bestelling plaatst via de onlineshop – Esthé Il Divino.

c. Onlineshop – Esthé Il Divino: eigendom van Schoonheidsinstituut Esthé Il Divino, Lange Bremstraat 12 te 2170 Merksem, Belgie, BTW 0807 080 976

2. Overeenkomst tussen de klant en onlineshop – Esthé Il Divino

a. De overeenkomst komt maar tot stand nadat de betaling door de klant is uitgevoerd en nadat de betaling geregistreerd is op onze rekening.

b. Voor zover de wet het toelaat, is de klant ermee akkoord, de bewijsstukken van een bestelling via elektronische weg niet te betwisten.

c. Indien onlineshop Esthé Il Divino om een bepaalde reden een levering van een bestelling niet kan uitvoeren, zal onlineshop Esthé Il Divino dit zo snel mogelijk laten weten aan de klant die op geen enkele manier aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant kan dan wel kiezen om voor hetzelfde bedrag andere producten te laten leveren of indien gewenst wordt het gestorte bedrag terug overgemaakt aan de klant door onlineshop Esthé Il Divino.

3. Producten en prijzen

a. De prijzen en aanbiedingen zijn enkel geldig op de dag at ze aangeboden worden via de onlineshop Esthé Il Divino en zolang de voorraad strekt.

b. Indien een product niet meer voorradig is bij onze hoofdleverancier zal de klant ook de keuze krijgen om zijn aankoop te annuleren of om een ander product (van dezelfde prijs) te laten naleveren. Bij annulatie zal onlineshop Esthé Il Divino het verschuldigd bedrag terug overmaken aan de klant.

c. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.

4. Betaling en betaalwijze

a. De klant verbindt er zich toe om het bedrag dat vermeldt staat op de bestelbon via een overschrijving over te maken op onze bankrekening.

b. Betalingen via overschrijving dienen te gebeuren op onze rekening IBAN BE46 3630 3896 4536.

5. Levering, leveringstermijnen en verzendkosten

a. Onze producten worden geleverd via Bpack.

b. Voor bestellingen boven 75 € inclusief BTW nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Voor bestellingen onder de 75 € zijn de verzendkosten ten laste van de klant.

c. Levering worden gedaan op het leveringsadres dat de klant opgeeft in zijn bestelling.

d. Onlineshop Esthé Il Divino voorziet een leveringstermijn van 4 à 5 werkdagen na het ontvangen van de betaling op onze rekening. In geen enkel geval heeft de klant recht op een schadevergoeding voor het overschrijven van de leveringstermijn.

6. Terugneming en terugbetaling

a. Indien de klant wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de onlineshop Esthé Il Divino daarvan op de hoogte te brengen via mail binnen de 10 dagen na verkoop.

b. Het product dient dan terug gezonden te worden naar Schoonheidsinstituut Esthé Il Divino, Lange Bremstraat 12 te 2170 Merksem, België. De producten dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking (zowel karton als plastiek).

c. Verkochte make-up artikelen worden omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen.

d. De verpakking verzendkosten voor terugzending van producten van klant naar Schoonheidsinstituut Esthé Il Divino zijn steeds voor rekening van de klant.

e. Bij ontvangst van de teruggezonden producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigd bedrag terug overgemaakt worden aan de klant via dezelfde bankrekening waarmee de betaling gebeurde bij de bestelling.

f. Bij beschadiging van de verpakking zal de klant op de hoogte gebracht worden via mail door onlineshop Esthé Il Divino. De producten zullen dan gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de klant in Schoonheidsinstituut Esthé Il Divino of op vraag van de klant terug overgemaakt worden naar het leveringsadres mits het eerst opnieuw betalen van de verzendkosten door de klant aan onlineshop Esthé Il Divino.

7. Gegevens van de klant

a. Door gebruik te maken van de onlineshop Esthé Il Divino stemt de klant in met het verzamelen en het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens maar dan enkel in het kader van klantenbeheer. Deze gegevens worden opgenomen in de databank klanten van de onlineshop Esthé Il Divino.

b. De klant heeft steeds het recht om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit het klantenbestand van onlineshop Esthé Il Divino. Hij dient daarvoor een aanvraag te versturen via mail.

8. Geschillen

a. Eventuele geschillen tussen onlineshop Esthé Il Divino en een klant zullen bij ontstentenis van een onderlinge overeenkomst voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in België.